Verdiepende informatie rondom financieringsvraagstukken

De verdiepende thema’s zijn een hulpmiddel voor iedereen die aan de slag gaat met de financiering van sport en bewegen op gemeentelijk niveau. Daar waar het stappenplan vooral ingaat in het proces, geven de verdiepende thema aan welke specifieke zaken belangrijk zijn en waar op gelet moet worden. De verdiepende thema’s laten zien waar kansen en mogelijkheden liggen en wat juist valkuilen zijn. Daarbij maken we veel gebruik van voorbeelden en tips uit de praktijk.

Voor de verschillende financieringsvraagstukken hebben we de daarbij behorende informatie verzameld:

  • Tarieven
   Over de verschillende varianten in het tarievenbeleid en hoe maak je een keuze.
  • Subsidies
   De verschillende varianten, het opstellen van een subsidiesysteem, voorbeelden en instrumenten.
  • Realisatie & Beheer
   Over de realisatie van sport- en beweegvoorzieningen en het beheer ervan, inclusief de verschillende vormen van financiering.
  • Brede Impuls Combinatiefuncties
   Uitleg over deze impuls met inspirerende voorbeelden.
  • Financiering vanuit andere sectoren en bronnen
   Deze paragraaf geeft een andere invalshoek met financieringsmogelijkheden. Niet het accommodatiebeleid, maar het stimuleren van sport- en beweeginitiatieven.
  • Regionale financiering over gemeentegrensoverschrijdende samenwerkingsvormen.
  • Wet- en regelgeving
   Wat is de invloed van bepaalde wet- en regelgeving op het sport- en beweegbeleid.