Verdiepende informatie rondom financieringsvraagstukken

Waar wil je meer over weten?

De verdiepende thema’s zijn een hulpmiddel voor iedereen die aan de slag gaat met de financiering van sport en bewegen op gemeentelijk niveau. Daar waar het stappenplan vooral ingaat op het proces, geven de verdiepende thema’s aan welke specifieke zaken belangrijk zijn en waar op gelet moet worden. De verdiepende thema’s laten zien waar kansen en mogelijkheden liggen en wat juist valkuilen zijn. Daarbij maken we veel gebruik van voorbeelden en tips uit de praktijk.

Voor de verschillende financieringsvraagstukken hebben we de daarbij behorende informatie verzameld:

Subsidies Tarieven
Subsidievarianten Varianten tarievenbeleid
Hoe te komen tot een subsidiesysteem Hoe te komen tot een tarievensysteem
Voorbeelden en instrumenten Nota’s ter inspiratie
Realisatie en beheer Financiering vanuit andere sectoren
Realisatie sport- en beweegvoorzieningen Intersectoraal beleid
Beheer en exploitatie Landelijke regelingen
Beheren van sport- en speelplaatsen Commerciële aanbieders
Sponsoring
Alternatieve bekostiging
Brede Regeling Combinatiefuncties Regionale financiering
Toelichting regeling brede combinatiefuncties Regionaal sport- en beweegbeleid
Inspiratie: hoe zetten andere gemeenten een buurtsportcoach in? Sport- en beweegaccommodaties
Aangepast sporten
Gezondheid/JOGG
Evenementen
Buurtsportcoaches
Inrichten van een beweegvriendelijke omgeving