Verdiepende informatie rondom financieringsvraagstukken

Waar wil je meer over weten?

De verdiepende thema’s zijn een hulpmiddel voor iedereen die aan de slag gaat met de financiering van sport en bewegen op gemeentelijk niveau. Daar waar het stappenplan vooral ingaat op het proces, geven de verdiepende thema’s aan welke specifieke zaken belangrijk zijn en waar op gelet moet worden. De verdiepende thema’s laten zien waar kansen en mogelijkheden liggen en wat juist valkuilen zijn. Daarbij maken we veel gebruik van voorbeelden en tips uit de praktijk.

Voor de verschillende financieringsvraagstukken hebben we de daarbij behorende informatie verzameld:

Toelichting brede regeling combinatiefuncties

Tarieven Subsidies
Varianten tarievenbeleid Subsidievarianten
Hoe te komen tot een tarievensysteem Hoe te komen tot een subsidiesysteem
Nota’s ter inspiratie Voorbeelden en instrumenten
Subsidiedatabase
Landelijke regelingen
Europese subsidies
Realisatie van sport- en beweegvoorzieningen Beheer en exploitatie
PPS-constructies Interne verzelfstandiging
ESCo Externe verzelfstandiging
Stichting Waarborgfonds Sport Privatisering
Maatschappelijk financieren Beheren van sport- en speelplaatsen
Fondsen en subsidies
Financiering vanuit andere sectoren Regionale financiering
Intersectoraal beleid Regionaal sport- en beweegbeleid
Commerciële aanbieders Sport- en beweegaccommodaties
Sponsoring Sporten en bewegen voor mensen met een beperking
Crowdfunding Gezondheid/JOGG
Filantropie Evenementen
Sport Impact Bonds Buurtsportcoaches
OZB-verhoging en baatbelasting Inrichten beweegvriendelijke omgeving
Social Return
Brede Regeling Combinatiefuncties
Inspiratie: hoe zetten andere gemeenten een buurtsportcoach in?