Europese subsidies

“Erasmus+” is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, training, jeugd en sport. Erasmus+ Sport richt zich specifiek op subsidiëring van de sport. Subsidies zijn mogelijk voor Europese samenwerkingsinitiatieven, projecten die bijdragen aan de Europese Week voor Sport en non-profit sportevenementen. Nederlandse organisaties maken nog weinig gebruik van de subsidiemogelijkheden die het Europese Erasmus+ programma biedt. Voor 2020 is 57,6 miljoen euro beschikbaar. De deadline voor aanvragen is 2 april 2020.

Belangrijke voorwaarden voor het verkrijgen van een Erasmus+ Sport subsidie zijn onder andere dat er met andere Europese landen wordt samengewerkt en ook dat er financiële verantwoording afgelegd wordt. Het voorbereiden van een aanvraag kost veel tijd, onder andere vanwege nodige afstemming met andere landen. Het is daarom belangrijk om tijdig te beginnen met de aanvraag.’

Tips: