Maatschappelijk financieren

In de meeste gevallen subsidieert de overheid sportorganisaties waardoor sport toegankelijk blijft voor de lokale bevolking. Ook sportaccommodaties zijn vaak voor een groot deel afhankelijk van investeringen van de overheid. Daarmee groeit de afhankelijkheid van overheidsmiddelen. De methode Maatschappelijk Financieren biedt een oplossing voor het terugdringen van deze afhankelijkheid. Door het aantrekken van privaat kapitaal worden maatschappelijke voorzieningen minder afhankelijk van overheidsgeld. De organisatie Maatschappelijk Financieren heeft sinds 1999 al bijna 400 miljoen aan financiering voor maatschappelijke voorzieningen weten te realiseren.

De methode van Maatschappelijk Financieren beslaat drie fasen: in de eerste fase wordt de structuur, organisatie en exploitatie inzichtelijk gemaakt en wordt, ten behoeve van de gemeenteraad, een besluitvormingsdocument opgeleverd. Stichting Waarborgfonds Sport kan een rol spelen bij het toetsen op haalbaarheid. Dan volgt het ontwerp van de financiering, met onder andere het opstellen van de financieringsdocumentatie en juridisch toetsen. Vervolgens worden kandidaat-kredietverleners geselecteerd, het kapitaal aangetrokken en uiteindelijk gestort.

Tip:

Check de website van Maatschappelijk Financieren voor meer informatie.