Maatschappelijk financieren

Sportaccommodaties zijn voor een groot deel afhankelijk van overheidsinvesteringen. Daarmee groeit de financiële afhankelijkheid van overheidsmiddelen voor sportaccommodaties. De methode Maatschappelijk Financieren biedt een oplossing voor het terugdringen van deze financiële afhankelijkheid. De financieringsmethode voorziet in wettelijke mogelijkheden voor overheden om financiële zekerheden te verstrekken. Die zekerheden lokken private initiatieven uit, waardoor maatschappelijke voorzieningen minder afhankelijk worden van overheidsgeld. Die private initiatieven moeten voldoen aan de voorwaarde dat winst ten gunste komen van het terugdringen van overheidsgeld.

De methode van Maatschappelijk Financieren heeft drie fasen: in de eerste fase wordt de financiële haalbaarheid van een initiatief inzichtelijk gemaakt. In de tweede fase wordt het haalbare initiatief politiek behandeld en in de derde fase volgt de besluitvorming door de gemeenteraad. Voor die besluitvorming wordt een Financiële Businesscase opgesteld, voorzien van het financieringsontwerp, juridische toetsing op wetgeving, een protocol voor de selectie van kandidaat-kredietverleners en de planning voor storting van het kapitaal.

De organisatie Maatschappelijk Financieren® is gevestigd op het Nationaal Sportcentrum Papendal en adviseert overheden en maatschappelijke instellingen voor de financiering van maatschappelijke projecten, in de sectoren sport, cultuur, onderwijs, zorg en sociale woningbouw. Hiervoor worden haalbaarheidsonderzoeken opgesteld, financieel organieke structuren ontworpen, de werkingssfeer van de wetgeving toegelicht en de begeleiding van politiek bestuurlijke besluitvormingsprocessen.

Tip: