Evenementen

Sportevenementen worden steeds vaker ingezet als middel om toerisme (dag- en verblijfsrecreanten) naar een regio te trekken en mensen enthousiast te maken om een bezoek te brengen aan een bepaalde provincie. Sportevenementen zorgen daarnaast voor een economische impuls in een regio. Ze dragen daarmee bij aan het toeristisch profiel en imago van een provincie of regio. De toeristische sector, maar ook andere sectoren, profiteren vaak mee van het netwerk en de vele bezoekers die op de sportevenementen af komen. Dit biedt kansen om sportevenementen te benutten voor marketingdoeleinden. Provincies zoals Drenthe, Gelderland, Limburg en Groningen verstrekken subsidies voor sportevenementen. Hiermee hebben zij als doel om sport en bewegen te stimuleren bij niet-actieve inwoners, publiek te trekken uit de hele regio en zo de economie en toerisme in de regio te versterken.

Praktijkvoorbeeld: Prognose impact van de Vuelta 2022 in Utrecht en Brabant

Op 19 augustus 2022 was de Proloog van de Vuelta a España in de stad Utrecht. Utrecht organiseerde al eerder de start van de twee andere grote wielerrondes (Tour de France en Giro d’Italia). In de tweede etappe vertrok het peloton vanaf Utrecht door Noord-Brabant naar Den Bosch en de derde dag vond de rit in zijn geheel in Noord-Brabant plaats. Beide provincies wilden met het evenement maatschappelijke en economische impact maken. Ze hadden als doel om een breed gedragen feest voor de regio te zijn. Ze hebben het Mulier Instituut gevraagd om een prognose te maken van de economische impact en het draagvlak onder de inwoners. De gemeente Utrecht investeerde ongeveer € 3 miljoen en Breda € 1,5 miljoen. Daarnaast werd het evenement gefinancierd door het bedrijfsleven in de gemeenten en regio, de beide provincies en het ministerie van VWS. Hierdoor bestond ongeveer 60% uit publieke middelen  en 40% uit private middelen. Het Mulier Instituut voorspelde een economische impact door de uitgaven in de stad en aan de overnachtingen van de bezoekers, renners en begeleiders, ASO en partners van de Vuelta, de vrijwilligers en de (internationale) pers. De totale economische impact zou hoger zijn dan de investeringen. 

Bron: (Mulier Instituut, 2018)

Praktijkvoorbeeld: Provincie Gelderland investeert in sportieve evenementen

In de Beleidsagenda Gelderland Sport van 2020 t/m 2023 die is vastgesteld door de Provinciale staten staat dat de Gelderland wilt investeren in sportevenementen die maatschappelijke impact kunnen maken. De provincie Gelderland investeert in sportevenementen via twee sporen: sponsoring en subsidieverlening. Sponsoring is een commerciële activiteit waarbij onderhandelbare tegenprestaties overeen worden gekomen. De provincie gaat alleen tot sponsoring over als het evenement meerwaarde heeft voor het realiseren van eigen beleidsdoelstellingen. Het evenement moet bijdragen aan ontmoeten en meedoen, inspirerend zijn en gezonde inwoners, gezonde leefomgeving en de duurzame sportomgeving centraal zetten.