Regionale Financiering

De financiering van sport en bewegen is vaak een lokale aangelegenheid. In een aantal gevallen of voor bepaalde thema’s geldt dat regionale financiering meer voor de hand ligt. Bijvoorbeeld als het gaat om projecten voor sporten voor mensen met een beperking, activiteiten in het kader van gezondheidsbevordering of accommodaties die een regionale functie hebben. Het geldt ook in regio’s met kleinere gemeenten en kernen.

In dit hoofdstuk bespreken we zeven thema’s waarbij regionale samenwerking en financiering interessant kan zijn. Per thema leggen we uit hoe dit kan worden aangepakt en zullen we enkele concrete voorbeelden worden gegeven: