Fondsen en subsidies

Naast nieuwbouw gaat het bij realisatie ook om aanpassingen van bestaande accommodaties, bijvoorbeeld in het kader van duurzaamheidsbeleid. Een gemeente kan hier middels aanbestedingstrajecten een stimulerende rol in vervullen. Steeds meer grote gemeenten richten daarvoor een eigen lokaal ondersteuningsfonds op voor het ondersteunen van partijen, waaronder sportverenigingen. Deze lokale ondersteuningsfondsen kunnen in een behoefte van sportverenigingen voorzien, aangezien de instapdrempel voor sportverenigingen over het algemeen lager ligt dan bij banken. Rentes voor leningen liggen lager, gemeenten kunnen een langere looptijd aanhouden voor een lening dan banken en de gemeente is een betrouwbare en bekende partner voor de sportvereniging.

Duurzaamheidsfonds gemeente Amsterdam

Het Duurzaamheidsfonds van de gemeente Amsterdam, met een vermogen van veertig miljoen euro, geeft leningen aan duurzame projecten in de stad. Hiermee draagt het Duurzaamheidsfonds bij aan de realisatie van de doelen uit de Agenda Duurzaamheid. Door leningen met een lage rente (2%) beschikbaar te stellen, kunnen initiatiefnemers in de stad, waaronder sportverenigingen, aan de slag met de realisatie van hun duurzaamheidsprojecten. Tennisvereniging Tie-Breakers is zo’n vereniging. Deze vereniging heeft in 2016 zonnepanelen gerealiseerd. De financiering verkreeg Tie-Breakers via het Duurzaamheidsfonds van de gemeente Amsterdam. Naast de rijkssubsidie Energiebesparing maakt de club gebruik van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+).

Investeringssubsidie Accommodaties Sportverenigingen gemeente Den Haag

Sportverenigingen in Den Haag zijn verantwoordelijk voor het onderhouden van hun eigen clubgebouw en kleedruimtes. Hiervoor kan een vereniging een beroep doen op de subsidieregeling ‘Investering Accommodaties Sportverenigingen’. Deze regeling geldt voor de primaire sportvoorzieningen (zoals kleedkamers) en voor de maatschappelijke verbreding van de voorziening. De vereniging mag de subsidie ook gebruiken voor het uitvoeren van regulier en achterstallig onderhoud en kleinere aanpassingen. Voor duurzame (energiebesparende) voorzieningen is nu de extra mogelijkheid om een gemeentelijke bijdrage te ontvangen.

Tip:

Lees ook het hoofdstuk Subsidies.