Fondsen en subsidies

Naast nieuwbouw gaat het bij realisatie ook om aanpassingen van bestaande accommodaties, bijvoorbeeld in het kader van duurzaamheidsbeleid. Een gemeente kan hier middels aanbestedingstrajecten een stimulerende rol in vervullen. Steeds meer grote gemeenten richten daarvoor een eigen lokaal ondersteuningsfonds op voor het ondersteunen van partijen, waaronder sportverenigingen. Deze lokale ondersteuningsfondsen kunnen in een behoefte van sportverenigingen voorzien, aangezien de instapdrempel voor sportverenigingen over het algemeen lager ligt dan bij banken. Rentes voor leningen liggen lager, gemeenten kunnen een langere looptijd aanhouden voor een lening dan banken en de gemeente is een betrouwbare en bekende partner voor de sportvereniging.

Duurzaamheidsfonds gemeente Amsterdam

Sportpark De Eendracht heeft het Duurzaamheidsfonds van de Gemeente Amsterdam aangesproken om in samenwerking met het Nationaal Rugby Centrum Amsterdam hun sportcomplex te verduurzamen. Sinds januari 2020 liggen er 350 zonnepanelen op het dak van het stadion. Verdere ambities zijn het gebruik van een captatienet, zonneboilers, warmtepompen en zonnecollectoren om volledig aardgasvrij te worden. Ook beschikt het complex over een afvalstraat om afval beter te kunnen scheiden en zijn er 40 deelfietsen en twee elektrische buurtbussen aangeschaft.

Tip:

  • Belangrijk is om bij investeringen in duurzaamheid rekening te houden met wet- en regelgeving hieromtrent. Denk bijvoorbeeld aan het Energieakkoord.
  • De Rijksoverheid heeft een subsidieregeling in het leven geroepen als gevolg van de verruiming van de btw-vrijstelling: de subsidieregeling Stimulering Bouw en Onderhoud Sportaccommodaties (BOSA). Binnen deze regeling zijn ook mogelijkheden voor het aanvragen van subsidie voor energiebesparende maatregelen opgenomen.
  • Sport NL Groen is een online tool voor sportverenigingen en gemeenten om makkelijk inzicht te krijgen hoe zij beter kunnen verduurzamen. Via de tool krijg je een advies hoe je je sportclub of sportcentrum kan verduurzamen. Daarnaast krijg je een passend overzicht van de nationale en lokale subsidieregelingen waarvan je gebruik kunt maken.
  • Meer voorbeelden van verduurzaming van sportaccommodaties vind je op Duurzamesportsector.nl.
  • Meer over subsidies voor duurzaamheid vind je in de Subsidiewijzer Verduurzaming Sportaccommodaties.

Lees ook het hoofdstuk Subsidies.