Buurtsportcoaches

Buurtsportcoaches werken veelal op lokaal niveau. Daar ontwikkelen ze zoals al eerder genoemd sport- en beweegaanbod, werken in de wijk of buurt en leggen relaties tussen verschillende partijen op het gebied van sport, bewegen, welzijn en gezondheid. Op een aantal thema’s is het echter logischer om regionale samenwerking aan te gaan en regionale (buurt)sportcoaches in te zetten. Sommige sporten of sportieve activiteiten kunnen namelijk alleen regionaal worden aangeboden. De vraag (doelgroep) is dan simpelweg te klein om in elke gemeente een zeer divers aanbod te ontwikkelen. Door samen te werken, creëren gemeenten samenhang en voorkomen ze versnippering. Goede voorbeelden hiervan zijn reeds gegeven bij de bespreking van de onderwerpen ‘Aangepast sporten’ en ‘Gezondheid/JOGG’. Lees meer over het inzetten van buurtsportcoaches in het hoofdstuk Brede Regeling Combinatiefuncties.