Regionaal sport- en beweegbeleid

Gemeenten kiezen er steeds vaker voor om op verschillende sport- en gezondheidgerelateerde thema’s gezamenlijk beleid te ontwikkelen. Vaak gebeurt dit om het karakter van de regio en de typische kenmerken ervan voor het voetlicht te brengen. Te denken valt aan fietsregio’s, wandelregio’s en regio’s die zich profileren als watersportregio. De ligging van gemeenten en de ruimte die bepaalde sporten innemen, vragen vaak om beleid dat niet stopt bij de gemeentegrenzen.

Voor gemeenten blijft het lokale beleid vaak wel het uitgangspunt. Per thema beslissen gemeenten of ze aanhaken en organiseren ze de financiering.

Praktijkvoorbeeld: Achterhoek in beweging

Achterhoek in Beweging is een initiatief van acht Achterhoekse gemeenten. Dit initiatief streeft naar een gezonde leefstijl bij de inwoners. Sport en bewegen spelen hierbij een belangrijke rol. Bij Achterhoek in Beweging zijn partners van verschillende sectoren betrokken, zoals zorg, onderwijs, cultuur, bedrijfsleven en sport. Sinds 2014 is Achterhoek in Beweging een sterk netwerk. Belangrijke partijen die sport en bewegen willen inzetten voor gelukkige en gezonde bewoners, waarbij iedereen kan meedoen. De samenwerking wordt gezien als een landelijk voorbeeld. In het Regionaal Beweeg – en Sportakkoord worden de afspraken tussen de verschillende partijen vastgelegd. Deze laat de gedeelde uitdagingen en kansen en ambities voor sport en bewegen in de Achterhoek zien.