Landelijke regelingen

Het is belangrijk om ook de landelijke subsidieregelingen van de Rijksoverheid in de gaten te houden. De meest recente subsidieregelingen zijn de ‘specifieke uitkering stimulering sport’ en ‘stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’.

Specifieke uitkering stimulering sport

Gemeenten kunnen in de periode 2019-2023 een ‘Specifieke uitkering stimulering sport’ (SPUK) aanvragen voor alle gerealiseerde bestedingen voor activiteiten in het kader van sport. Dit is wel aan een aantal voorwaarden verbonden. Als er meer middelen worden aangevraagd dan beschikbaar, vindt een verdeling naar rato van de aangevraagde bedragen plaats. Informatie over de regeling is te vinden op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

Subsidieregeling ‘stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’

Sportorganisaties (verenigingen en stichtingen) kunnen in de periode 2019-2023 een beroep doen op de subsidieregeling ‘stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’ voor de bouw, aanschaf en het onderhoud van sportaccommodaties en sportmaterialen. De betreffende accommodatie moet wel bestemd en in gebruik zijn voor amateursport. Ook hier gelden voorwaarden. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Daarnaast is er sprake van een subsidieplafond. Informatie over de regeling is te vinden op de website van Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

Tips: