OZB-verhoging en baatbelasting

Vanwege de flinke investeringsopgave waar Nederland mee te maken heeft, is er binnen de wereld van gebiedsontwikkeling en infrastructuur veel aandacht voor innovatieve bekostigingsmodellen. Zo wordt er steeds meer nagedacht over het concept om investeringen af te dekken met de toekomstige stijging van de OZB. Het idee hierachter is dat huizen met uitzicht op natuur een hogere vastgoedwaarde krijgen en dus automatisch meer OZB aan de gemeente afdragen. Dit zou ook voor de sport kunnen werken, als is aangetoond dat het wonen nabij een sportveld tot vastgoedwaardestijging leidt. Het onderzoek The economics of sports (2011) geeft een indicatie dat dit het geval is, maar hier zou nog verder onderzoek naar moeten komen. In het verlengde van de OZB-stijging als nieuwe bekostigingsbron, is er ook de ‘baatbelasting’; een belasting die gemeenten aan bewoners kunnen opleggen als zij baat hebben bij de aanleg van nieuwe voorzieningen.