Tarieven

Tarieven zijn een van de belangrijkste instrumenten om sport- en beweegbeleid vorm te geven. Een tarief is ‘de geldelijke vergoeding die een bestuursorgaan vraagt voor het gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties’ (VNG, 2003).

Er is een grote diversiteit in accommodaties en de meeste gemeenten maken onderscheid tussen typen accommodaties (binnensport, buitensport, zwembad, etc.). Soms maken gemeenten ook onderscheid in typen gebruikers (onderwijs, buitenschoolse opvang, verenigingen, particulieren, sportgroepen, commercieel, sportaanbod voor een specifieke doelgroep, etc.).

In dit hoofdstuk gaan we in op de verschillende varianten die gemeenten hanteren in het tarievenbeleid. We beschrijven een stappenplan hoe je komt tot een tarievensysteem. Daarnaast presenteren we enkele voorbeelden van tarieven-nota’s ter inspiratie.