Sponsoring

Sportverenigingen zijn belangrijke spelers als het gaat om sport- en beweegaanbod op lokaal niveau. Voor veel verenigingen is het moeilijk voldoende kader, vrijwilligers en middelen te vinden om de vereniging gezond te houden. Gemeenten ondersteunen sportverenigingen vaak financieel in meer of mindere mate, direct of indirect.

Om sportverenigingen minder afhankelijk te laten zijn van gemeentelijke subsidies, kunnen gemeenten ervoor zorgen dat sportverenigingen andere inkomstenbronnen aanboren. Eén van die bronnen kan sponsoring zijn.

Een vereniging kan de samenwerking zoeken met bedrijven en instanties. Door gedeelde belangen te benoemen en gezamenlijk doelen na te streven, kunnen de partijen tot overeenstemming komen over een financiële impuls voor de activiteiten. Een moderne club kan het zichzelf niet veroorloven aan de eventuele voordelen van sponsoring voorbij te gaan, maar plannen op dit gebied moeten wel goed gefundeerd zijn. Een goed doordacht sponsorbeleid is van groot belang.

Sponsorbeleid is iets dat een sportclub zelf moet ontwikkelen, omdat het voor elke club anders is. Geen club en situatie is immers hetzelfde. Hoewel elke club haar eigen sponsorroute moet uitstippelen, zijn er wel tips en handleidingen om verenigingen alvast op weg te helpen. (bron: www.sport.nl)

Tips: