Voorbeelden tarieven-nota's ter inspiratie

Ter inspiratie volgen hieronder enkele voorbeelden van tarievennota’s uit verschillende gemeenten. Deze verzameling laat de diversiteit en complexiteit van het thema zien: