Subsidiedatabase

Sportsubsidie database

Er zijn veel subsidiemogelijkheden voor overheden en sport- en beweegaanbieders. Het is een hele kunst om de weg te vinden in het aanbod, maar het kan wel heel zinvol zijn om eens te (laten) onderzoeken of er fondsen zijn die projecten binnen de gemeente kunnen ondersteunen. Het is ook nuttig om lokale sport- en beweegaanbieders te wijzen op verschillende mogelijkheden.

De sportsubsidie database helpt bij het vinden van de juiste subsidies op het gebied van sport en bewegen. De sportsubsidie database is een overzicht van alle subsidiemogelijkheden voor sportverenigingen, gemeenten, welzijnsinstellingen, onderwijs en andere organisaties die iets met sport en bewegen doen. In de sportsubsidie database zijn momenteel meer dan duizend provinciale, landelijke en internationale subsidies en fondsen voor sportgerelateerde initiatieven opgenomen. Bekijk ook de Subsidiewijzer Verduurzaming Sportaccommodaties voor specifieke subsidies voor het verduurzamen van de sportaccommodatie.