Inspiratie; hoe zetten andere gemeenten een buurtsportcoach in

Hier volgen ter inspiratie enkele voorbeelden, ieder uitgewerkt in een artikel op Alles Over Sport, van de inzet van buurtsportcoaches in verschillende gemeenten. De voorbeelden gaan in op de het inzetten van specifieke doelgroepen en op de (succesvolle) integrale inzet van buurtsportcoaches.

De ‘omgekeerde aanpak’

In de gemeente Soest zijn buurtsportcoaches via een omgekeerde aanpak aangesteld: organisaties uit het sociale domein en de kinderopvang hebben een plan en een begroting (met cofinanciering) ingediend bij de gemeente voor de inzet van een buurtsportcoach. De gemeente heeft feedback gegeven op de plannen en ze grotendeels gehonoreerd. Dit heeft geleid tot veel enthousiasme en draagvlak bij andere sectoren voor de inzet van de buurtsportcoach en sport als middel. Buurtsportcoaches zijn in dienst bij en worden gefinancierd door verschillende partners. De gemeente coördineert. Lees meer in dit artikel.

Zo werk je samen om mensen in een kwetsbare positie meer te laten bewegen

Mensen in een kwetsbare positie vinden vaak minder aansluiting bij de maatschappij. Participatie blijft achter op diverse vlakken, zoals bij sport- en beweegactiviteiten. Voor deze mensen is een goede match nodig tussen vraag en aanbod, zodat ze terechtkomen bij een activiteit die goed bij ze past. Voor het mogelijk maken van inclusie is afstemming en samenwerking tussen organisaties belangrijk. In dit artikel staan 12 elementen die van belang zijn voor een goede samenwerking. Lees meer in dit artikel.

Beweegmakelaars in Deventer krijgen inactieve mensen in beweging

Het ziekenhuis en verschillende huisartsen in Deventer werken samen met Sportbedrijf Deventer om inactieve mensen in beweging te krijgen. Dit doen ze door inzet van beweegmakelaars. Over de samenwerking tussen zorg en sport, gingen we in gesprek met Laura van den Hoek (Manager ketenzorg & innovatie HCDO) en Meriel Hendriks (Beweegmakelaar Sportbedrijf Deventer). Lees meer in dit artikel.

Rotterdam verbindt succesvol zorg en sport met het platform Beweegcoach

Hoe zet je een samenwerking op waarbij je sport en zorg verbindt? Rotterdam Sportsupport kreeg dit voor elkaar met het online platform Beweegcoach. Hierop staat een overzicht met al het laagdrempelige sport- en beweegaanbod gericht op mensen die niet op nauwelijks bewegen. Lees meer in dit artikel.

Buurtsportcoach neemt de eerstelijnszorg werk uit handen

De eerstelijnszorg krijgt steeds meer te maken met de begeleiding van patiënten naar een gezonde leefstijl met voldoende beweging. Vaak hebben deze patiënten ondersteuning nodig bij de stap naar meer beweging. Een taak die soms verder gaat dan de mogelijkheden van de zorgverlener. De buurtsportcoach, die zorg en sport verbindt, biedt uitkomst. Lees meer in dit artikel.

Buurtsportcoaches en cultuurcoaches combineren hun aanbod in Leidschendam-Voorburg

Ouderen in woonzorginstellingen die publiek zijn bij festivals waar de jeugd hun geleerde kunsten showt. Meidenavonden met dans, koken, games en sport. Ouderendagen sport en cultuur. Multisport in de wijk. Buitenspeeldag met dansworkshops op de Krajicek Playground… Dit is slechts een greep uit het activiteitenaanbod van Sport en Welzijn Leidschendam-Voorburg (SenW-LV) waarbij verbinding centraal staat. Lees meer in dit artikel.