Inspiratie; hoe zetten andere gemeenten een buurtsportcoach in

Hier volgen ter inspiratie enkele voorbeelden van de inzet van buurtsportcoaches in verschillende gemeenten. De voorbeelden gaan in op de (co)financiering van de buurtsportcoach en op de (succesvolle) integrale inzet van buurtsportcoaches.

De ‘omgekeerde aanpak’

In de gemeente Soest zijn buurtsportcoaches via een omgekeerde aanpak aangesteld: organisaties uit het sociale domein en de kinderopvang hebben een plan en een begroting (met cofinanciering) ingediend bij de gemeente voor de inzet van een buurtsportcoach. De gemeente heeft feedback gegeven op de plannen en ze grotendeels gehonoreerd. Dit heeft geleid tot veel enthousiasme en draagvlak bij andere sectoren voor de inzet van de buurtsportcoach en sport als middel. Buurtsportcoaches zijn in dienst bij en worden gefinancierd door verschillende partners. De gemeente coördineert. Lees meer over de omgekeerde aanpak in Soest en de buurtsportcoaches die sport en bewegen als middel inzetten vanuit zorg en werk & inkomen.

Samenwerken met zorg en sociaal domein? Zet je ego opzij!

Stichting de Schroef in de gemeente Heusden heeft een duidelijke visie op werkgeverschap van buurtsportcoaches. De stichting vindt zekerheid voor haar medewerkers erg belangrijk en biedt dan ook vaste contracten bij goed functioneren. Buurtsportcoaches werken als zelfsturend team en delen hun dagen en werkzaamheden zelf in. Dat geeft ze veel vrijheid en verantwoordelijkheid. Ze worden afgerekend op resultaten en prestaties. Er wordt vooral gekeken naar de inzet en ontwikkeling van de benodigde competenties. Fouten mogen worden gemaakt. Ondernemerschap is een belangrijke competentie, daarbij hoort dat dingen wel eens mislukken. Lees meer over het succes van Stichting de Schroef.

Belang van goed werkgeverschap voor duurzame inzet buurtsportcoaches

SportSupport Kennemerland is voor vijf gemeenten de inhoudelijk en juridisch werkgever van zo’n 25 buurtsportcoaches. Teamleider van alle buurtsportcoaches Bas de Wit heeft een duidelijke visie op goed werkgeverschap en een duurzame inzet van buurtsportcoaches. Hij weet de buurtsportcoaches te binden en behouden als echte verbinders in de wijken van Haarlem en omliggende gemeenten.

De meerwaarde van de buurtsportcoaches zit volgens Bas in het inzetten van sport als middel en het versterken van sportverenigingen. De naam combinatiefunctionaris gebruiken ze niet meer. “Wij noemen inmiddels bewust iedereen ‘buurtsportcoach’, omdat dit meer sprekend is voor de functie die ze uitoefenen. Heldere communicatie en het profileren van jezelf en de beroepsgroep is voor een duurzame inzet van buurtsportcoaches enorm belangrijk.” Lees meer over het belang van goed werkgeverschap voor duurzame inzet buurtsportcoaches.

Verbinding onderwijs sport en cultuur

Sinds 2010 doet de gemeente Raalte mee aan de regeling, waarbij de verbinding tussen onderwijs, sport en cultuur centraal staat. Vanaf de start hebben de scholen 40% cofinanciering voor ‘hun’ combinatiefunctionaris (deels ook vakleerkracht) betaald. Inmiddels is dit percentage opgebouwd tot de volledige 60% cofinanciering. Het succes van de betrokkenheid van en de financiering door het onderwijs zit volgens werkgever Sportbedrijf Raalte in een aantal zaken.

  • Ten eerste hanteert Sportbedrijf Raalte in alle gesprekken met de scholen de kwaliteit van het bewegingsonderwijs én de verbinding met sport en bewegen in het dorp als uitgangspunt.
  • Daarnaast hebben scholen jaarlijks de keuze om te stoppen of om opnieuw gebruik te maken van de inzet van de combinatiefunctionaris.
  • Ten derde tonen de combinatiefunctionarissen hun meerwaarde goed aan. Door cijfers maar zeker ook door verhalen van kinderen, ouders en de verenigingen die de nieuwe leden opvangen.
  • Een succesfactor voor het draagvlak bij de scholen is ook het betrekken van de ouderraad van de verschillende scholen.

De verbinding onderwijs, sport en cultuur staat weliswaar (nog) centraal in Raalte. De laatste jaren worden echter steeds meer verbindingen met andere sectoren gelegd, zoals zorg en welzijn. Primair doen de twee buurtsportcoaches dat, ze werken samen met lokale partners in het sociale domein. Deze buurtsportcoaches begeleiden ook de combinatiefunctionarissen bij het leggen van nieuwe verbindingen in de dorpen en het uitvoeren van nieuwe Wmo-sportprojecten voor (kwetsbare) inwoners. Naast dit ‘learning on the job’ is er een opleidingsbudget en krijgen de combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches veel vrijheid en verantwoordelijkheid. Dit alles heeft ertoe geleid dat er weinig tot geen verloop is onder de combinatiefunctionarissen en er inmiddels vier in vaste dienst zijn bij het Sportbedrijf. Ook deze continuïteit waarderen de scholen en andere lokale partners zeer.

 

Brede Impuls Combinatiefuncties Toelichting regeling Brede Impuls Combinatiefuncties