Wet- en regelgeving

De gemeentewet biedt geen wettelijk kader voor sport- en beweegbeleid. Het maken en uitvoeren van sport- en beweegbeleid is daarmee geen kerntaak. Hiermee zijn toegankelijkheid of de kwaliteit en veiligheid van het sport- en beweegaanbod voor de burgers niet gegarandeerd (Sportraad, 2022). Gemeenten voelen zich echter wel verantwoordelijk voor het beleidsterrein. Hoewel er geen wettelijk kader is voor dit beleid, hebben gemeenten wel te maken met andere wet- en regelgeving die invloed heeft op sport- en beweegbeleid en de financiering daarvan. Denk bijvoorbeeld aan de verhuur en exploitatie van sportaccommodaties maar ook aan de verstrekking van subsidies.

Niet alleen Nederlandse wet- en regelgeving is van belang, in toenemende mate is ook Europese wet- en regelgeving van toepassing. De Wet Markt en Overheid, oneerlijke concurrentie, het Sportbesluit en staatssteun zijn allemaal elementen waarmee een gemeente te maken krijgt als ze sport- en beweegbeleid maakt.

In de pagina’s onder ‘Wet- en regelgeving’ behandelen we wetten en regels waarmee rekening moet worden gehouden bij het opstellen en uitvoeren van beleid. We verwijzen naar plekken waar uitgebreide informatie te vinden is over de betreffende wetten en regels. Raadpleeg altijd gespecialiseerde collega’s (juristen) binnen de gemeente over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor het sport- en beweegbeleid door wet- en regelgeving. We behandelen de belangrijkste wetten en regels die van invloed zijn op sport- en beweegbeleid.

Tip:

Wil je meer weten over wet- en regelgeving specifiek voor sportverenigingen? NOC*NSF heeft over wet- en regelgeving voor sportverenigingen een handboek geschreven dat handvatten biedt die bruikbaar zijn voor lokale verenigingen.

 

Toepassing wet- en regelgeving

Hoewel er sprake is van een terugtrekkende overheid en de gemeente steeds vaker een regierol aanneemt, is het maken en uitvoeren van sport- en beweegbeleid een taak die alle gemeenten op zich nemen (Hoogendam, Ruikes & Hoekman, 2021).

Zoals eerder opgemerkt: van oudsher is sport- en beweegbeleid vooral accommodatiebeleid. En nog steeds gaat het grootste deel van het sportbudget naar het realiseren en in stand houden van accommodaties. Het stimuleren van sport en bewegen en, een stapje verder, het inzetten van sport en bewegen als middel, zijn inmiddels ook een belangrijk onderdeel van gemeentelijk sport- en beweegbeleid (Van Eldert & Beekman, 2021).

Of het nu gaat om accommodaties of sportstimulering: in beide gevallen wet- en regelgeving in het spel. Het is belangrijk om bij het vormgeven van sport- en beweegbeleid op de hoogte te zijn van geldende wetten en regels en de gevolgen die dat kan hebben bij het maken van keuzes.