Filantropie

De 21e eeuw wordt beschreven als de gouden eeuw van de filantropie. Naast de 5,7 miljard euro die jaarlijks aan goede doelen wordt gegeven in Nederland, ligt er de komende decennia ook een aanzienlijke vermogensoverdracht in het verschiet. De sport is een sector die relatief weinig profiteert van giften en schenkingen. Mogelijke barrières zijn dat het bij veel verenigingen en bonden niet in de natuur zit om hun achterban actief te benaderen voor een schenking of nalatenschap en dat hun kennis van particuliere fondsenwerving beperkt is.

In het rapport Klinkende Munt wordt voorgesteld om de oprichting van een ‘Nationaal Sportfonds’ te overwegen, waarin fondsenwerving wordt belegd. Dit idee wordt nu verder uitgedacht. Het doel van zo’n fonds zou zijn om een brug te slaan tussen de vermogensmarkt en de sport, om te investeren in sportprojecten. En dat op grotere schaal en minder versnipperd dan nu het geval is.

Tips:

 

Lees dit WRR-rapport voor meer begrip over hoe de filantropische sector in elkaar steekt.