Commerciële aanbieders

Commerciële partijen leveren een bijdrage aan het sport- en beweegaanbod. Deze partijen hebben uiteraard een andere manier van werken dan bijvoorbeeld sportverenigingen. Commerciële partijen hebben een winstoogmerk, maar ze zijn vaak wel goed in staat aan te sluiten bij de vraag en daar aanbod op te ontwikkelen. Ze zijn flexibeler en bewegen makkelijker mee met trends en ontwikkelingen dan traditionele sportverenigingen.

Samenwerking met fitnesscentra

Daarnaast zijn commerciële organisaties zich ook steeds meer bewust van de maatschappelijke rol die ze kunnen vervullen. Voorbeelden daarvan zijn de NL Actief Preventiecentra waar kwaliteit van het sport- en beweegaanbod voorop staat. Deze centra gaan een stapje verder dan de reguliere dienstverlening en zijn optimaal ingericht om mensen met specifieke aandoeningen zoals diabetes en obesitas veilig en effectief te begeleiden en trainen. De instructeurs zijn opgeleid op het hoogste kennisniveau en werken met protocollen en programma’s die bewezen effectief zijn.

Huisartsen en eerstelijns professionals adviseren mensen met diabetes, chronische aandoeningen of overgewicht ook steeds vaker om (meer) te gaan bewegen. Dat doen ze alleen als ze ervan overtuigd zijn dat het fitnesscentrum de juiste zorg kan leveren en de instructeurs over de juiste kwalificaties beschikken. (bron: www.nlactief.nl).

Het lijkt logisch om een commerciële organisatie geen financiële ondersteuning te bieden, omdat een deze zichzelf zou moeten kunnen bedruipen. Bovendien roept een samenwerking met de commerciële sector allerlei vragen op . Waarom zou een gemeente de ene partij wel ondersteunen en de andere niet en wat zegt de Wet Markt en Overheid daar over? Bovendien kan een spanningsveld ontstaan in de relatie tussen gemeente en sportverenigingen.

Toch is het interessant om eens te kijken naar de mogelijkheden om samen te werken. Er zijn veel mensen aangesloten bij fitnesscentra, het aantal ongebonden sporters neemt toe en het traditionele verenigingsleven trekt minder mensen. Dat biedt kansen en mogelijkheden om op een andere manier naar dit vraagstuk te kijken. Zo zijn er gemeenten waar de fitnessonderneming onderdeel uitmaakt van een breder platform met meerdere maatschappelijke partijen. Als het platform overdag een activiteit wil organiseren, is een rol voor de fitnessondernemer logisch. Hij/zij heeft tenslotte werknemers in dienst die overdag beschikbaar zijn.

Samenwerking met bedrijfsleven

Sportverenigingen kunnen ook samenwerking met het bedrijfsleven zoeken. Het is mogelijk om het sportaanbod van de vereniging uit te voeren voor werknemers van bedrijven. Bedrijven kunnen daar tegenover bijvoorbeeld diensten aan de verenigingen leveren (denk aan ondersteuning bij de boekhouding of juridisch advies). Maar ook de contributie- en barinkomsten kunnen toenemen door het aanboren van een nieuwe doelgroep. Het ledenaantal kan groeien en bovendien is er een groter potentieel aan vrijwilligers.

Tips: