Sport Impact Bonds

Een Sport Impact Bond is een innovatief financieel instrument om maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Een Sport Impact Bond is een samenwerking tussen een uitvoerende (sport)organisatie, een investeerder en de overheid.

De uitvoerende organisatie maakt met de gemeente afspraken over de resultaten die ze gaat realiseren. De investeerder stopt geld in het initiatief en de overheid betaalt dit geld terug aan de investeerder als de vooraf afgesproken resultaten daadwerkelijk worden behaald. Deze terugbetaling gebeurt tegen een afgesproken rendement. Investeerders kunnen partijen uit de markt zijn, maar ook liefdadigheidsorganisaties die een hoger risico willen nemen en akkoord gaan met een lager rendement en langere looptijd. Het gaat in deze constructie om de resultaten. De betrokken partijen maken op basis van gelijkwaardigheid afspraken over wat ze willen realiseren en welke opbrengsten (ook financieel) ze verwachten.

Tips: