Stichting Waarborgfonds Sport

Stichting Waarborgfonds Sport

Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) is een onafhankelijke stichting die actief is in heel Nederland. SWS is in 1980 opgericht op initiatief van het ministerie van VWS, NOC*NSF en De Lotto, nadat eind jaren zeventig werd geconstateerd dat sportverenigingen steeds meer moeite hadden om een bancaire lening te krijgen voor de aanleg, de bouw, de renovatie of de aankoop van een accommodatie. Het belangrijkste doel van SWS is het stimuleren van bezit van kwalitatief goede accommodaties door sportorganisaties. Daartoe geeft SWS, in samenwerking met de gemeente waarin de club of sportorganisatie is gevestigd, borgstellingen af aan banken. Meer informatie is te vinden op www.sws.nl.

Praktijkvoorbeeld: Investering kunstgrasveld in Rotterdam

In 2016 heeft Stichting Kalverpad voor onder andere de Rotterdamse Hockeyclub Tempo ’34, in samenwerking met Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) en de gemeente Rotterdam een nieuw zandingestrooid kunstgrashockeyveld gerealiseerd. Het natuurgrashockeyveld was niet meer van deze tijd en de stichting had goed gespaard voor deze investering. Daardoor was een relatief laag te lenen bedrag nodig voor de realisatie van het nieuwe kunstgrasveld.

Nadat SWS samen met de gemeente de mogelijkheid gecreëerd had om middels borging van SWS en een subsidie van de gemeente Rotterdam een investering te doen in de accommodatie, was Tempo ’34 er als eerste vereniging bij om samen met SWS zorg te dragen voor een financiering die verantwoord was en de subsidie van de gemeente verkregen kon worden. Rotterdam heeft in dit kader een ⅓-regeling opgezet waarbij de gemeente voor 1/3e deel een subsidie verstrekt, de vereniging zelf 1/3e van het geld opbrengt en dat 1/3e deel van het geld in samenwerking met SWS bij de gemeente geleend kan worden.