Financieringswijzer Sport & Bewegen

De Financieringswijzer Sport & Bewegen is een inspiratiedocument voor gemeenten die de financiering van hun sport- en beweegbeleid willen hervormen of elementen daarvan willen aanpassen. De ene gemeente heeft misschien veel meer behoefte aan verdiepende informatie over een specifiek onderwerp of aan creatieve oplossingen om een beweeginterventie gefinancierd te krijgen, een andere gemeente werkt daarbij van A tot Z een plan uit en bouwt zo stap voor stap aan een nieuwe financieringsstructuur.

We hebben de Financieringswijzer zo opgebouwd, dat de verschillende verdiepende onderwerpen als losse modules kunnen worden gebruikt als bron van informatie en inspiratie. Of als stappenplan bij het herstructureren of herzien van het financieringsbeleid.
Ga naar de verdiepende informatie
Ga naar het stappenplan
Ga naar wet- en regelgeving