Crowdfunding

Crowdfunding, oftewel publieksfinanciering, is een alternatieve wijze om projecten te financieren. Bij crowdfunding starten initiatieven een campagne om binnen hun eigen netwerk geld, hulp en materiaal in te zamelen en daarmee hun project te realiseren. Crowdfunding past dan ook uitstekend binnen veranderingen als burgerparticipatie.

Kenmerkend aan crowdfunding is dat er altijd een concreet project is, een doelbedrag en een afgebakende periode van één tot twee maanden waarbinnen het geld moet worden opgehaald. Lukt dat niet, dan krijgen alle donateurs hun bijdrage weer teruggestort.

Maatschappelijke initiatieven die via crowdfunding worden gerealiseerd, raken vaak aan de verantwoordelijkheid en de ambities van een lokale overheid. Denk aan een buurttuin of een speeltoestel in de openbare ruimte, een nieuw informeel zorgconcept dat eenzaamheid tegengaat of een uitkijktoren om meer mensen naar een natuurgebied te trekken. Er zijn dan ook goede redenen om als gemeente of provincie een actieve rol te spelen in het stimuleren en mogelijk maken van crowdfunding voor dit soort initiatieven.

Tips: