Financiering vanuit andere sectoren

 

 
Lange tijd was sportbeleid vooral accommodatiebeleid. Tegenwoordig is sportbeleid veel meer gericht op sportstimulering. En het gaat zelfs een stapje verder: sport en bewegen wordt ingezet als middel binnen andere beleidsterreinen.

Diverse maatschappelijke ontwikkelingen zijn van invloed op sport- en beweegbeleid en hebben geleid tot nieuwe inzichten. Denk aan een terugtrekkende overheid met als gevolg nieuwe verhoudingen tussen overheid, maatschappelijke organisaties en burgers. Deze veranderende rol van de burger bij de beleidsontwikkeling en -uitvoering heeft uiteraard invloed op het lokale sport- en beweegbeleid.

Veranderende visie op sport- en beweegbeleid

Ook de visie van de maatschappij op sport en bewegen verandert en daarmee het sport- en beweegbeleid. Sport wordt steeds minder alleen doel op zich, maar steeds meer een middel om diverse maatschappelijke doelen en gemeentelijke opgaven te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van sport en bewegen bij het terugdringen van gezondheidsachterstanden en de inzet binnen de zorg- en welzijnssector.

Het inzetten van sport en bewegen als middel biedt de mogelijkheid om middelen vanuit andere beleidsterreinen te benutten. Daarnaast zijn er nog diverse mogelijkheden om sport- en beweeginitiatieven te financieren. Er zijn bijvoorbeeld subsidiemogelijkheden, commerciële aanbieders kunnen een bijdrage leveren en sponsoring is een bekende bron van financiering. Er zijn ook, nog wat minder bekende, financieringsmogelijkheden in opkomst. Dit hoofdstuk gaat in op integraal en intersectoraal beleid en op andere manieren van financiering van sport- en beweeginitiatieven: