Beheren van sport- en speelplaatsen

Veel burgers voelen zich betrokken bij hun wijk of omgeving en zetten zich daar vrijwillig voor in. Ze doen vrijwilligerswerk of organiseren schoonmaakacties in de straat om de leefbaarheid te verbeteren. Anderen kopen collectief zonnepanelen in of richten een lokale zorgcoöperatie op.

Steeds meer gemeenten stimuleren dit type activiteiten. Het gaat dan om het betrekken van burgers bij overheidsbeleid; burgers tonen betrokkenheid en nemen eigen initiatieven. De gemeente speelt in op ideeën en denkkracht van inwoners door het faciliteren van burgerinitiatieven.

Ook op het gebied van sport en bewegen ontstaan dit soort initiatieven, bijvoorbeeld als het gaat om speeltoestellen. In dat geval is het bijvoorbeeld mogelijk een stichting op te richten waarbinnen bewoners de speeltuin beheren. Zij krijgen hiervoor eventueel geld van de gemeente, zoals geld voor het beheer en eventuele vervangingsgelden.

Praktijkvoorbeeld: Gouda


In Gouda is er een voorbeeld waarbij het beheer van een speeltuin bij een stichting ligt. De natuurspeeltuin Het Eiland in Gouda Oost wordt beheerd en onderhouden door vrijwilligers in de buurt. Elke maand komen vrijwilligers bij elkaar om te klussen op het speelterrein. Ze zorgen via fondsenwerving voor de aanschaf van nieuwe speeltoestellen, openen en sluiten de hekken ‘s ochtends en ‘s avonds en houden de speeltuin schoon en heel.

Tip:

    Een gemeente moet van tevoren goed duidelijk hebben wat ze wil bereiken met het laten overnemen van het beheer. En ze moet de risico’s afwegen tussen het uit handen geven en de kans dat er iets misgaat. Leg ook de juridische verantwoordelijkheid vast.

  • In dit artikel vind je vier voorbeelden van van beheer en onderhoud van sport- en speelplekken door burgerparticipatie.
  • Bekijk hier de informatiepagina over onderhoud en beheer van de beweegvriendelijke omgeving.