ESCo

Een relatief nieuwe ontwikkeling (anno 2017) is het vastleggen van (een gegarandeerde) energiebesparing in een energieprestatiecontract (EPC). Dit houdt in dat een bedrijf de eigenaar of exploitant van een sportaccommodatie geheel ontzorgt op het gebied van energie(besparing) en zich daarbij garant stelt voor een minimaal te bereiken energiebesparing in een vastgestelde termijn van bijvoorbeeld vijftien of twintig jaar.

Het bedrijf (de Energy Service Company of ESCo) ontwikkelt een meerjarenplan, waarin zaken als onderhoud, beheer van de energie-installaties en coaching op energiegebruik zijn opgenomen. Relevante subsidies en fiscale zaken worden geregeld en de partijen leggen vast hoe gebouw en installaties worden opgeleverd bij het aflopen van het EPC. De ESCo wordt betaald uit de kosten voor het onderhoud en de besparing op de energiekosten (Van der Poel e.a., 2016).

 

De Hanzehal in Zutphen

De gemeente Zutphen is in 2011 een pilot gestart met een energieprestatiecontract voor sport- en evenementencentrum de Hanzehal. Het idee was om de mogelijkheden van externe financiering te onderzoeken en gebruik te maken van de innovatiekracht van de markt.

De gemeente besloot om voor de Hanzehal bij wijze van pilot een samenwerking te zoeken met een ESCo. Zodoende draagt een installatiebedrijf (de ESCo), die de renovatie van de sporthal op zich heeft genomen, de verantwoordelijkheid voor het behalen van de afgesproken 30% energiebesparing voor een periode van 11 jaar. Het installatiebedrijf wordt betaald op basis van een prestatievergoeding. Binnen de contractperiode wordt het kostenvoordeel gelijk verdeeld over de opdrachtgever en de ESCo. Na afloop van het contract houdt Zutphen een sporthal over die in nieuwstaat verkeert met structureel lagere onderhoudskosten, want de gerealiseerde energiebesparing komt dan volledig ten goede van de gemeente.