Subsidies

Definitie subsidie: ‘de aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt, met het oog op bepaalde activiteiten, anders dan betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde diensten’ (artikel 4:21, eerste lid Algemene Wet bestuursrecht).

Subsidie is een tijdelijke bijdrage (ondersteuning, hulp, bijstand) van de overheid of een niet-commerciële organisatie voor het starten van een activiteit of project. Als blijkt (of wordt ingeschat) dat gemeentelijke doelstellingen niet vanzelf kunnen worden behaald, kan een gemeente een extra zet in de goede richting geven door het instellen van subsidies.

Verschillende activiteiten zijn zonder subsidie van de overheid niet mogelijk of onbetaalbaar voor gebruikers. Ook kan een gemeente met subsidies extra accenten leggen op bepaalde maatschappelijke activiteiten.

Een voorbeeld is een subsidie voor het financieel laagdrempelig houden van sportbeoefening voor bepaalde groepen. Of het verbinden van een subsidie aan de inzet van ‘erkende of eerder bewezen’ sport- en beweegprogramma’s, waardoor een ‘kwaliteitsimpuls’ gegeven wordt.