Stappenplan financiering sport- en beweegbeleid

Dit korte, algemene stappenplan beschrijft het proces van vernieuwing van de financiering van sport- en beweegbeleid stapsgewijs. Het is een interactief proces met te nemen stappen, verdeeld in 3 fases.

Interactief proces

Zorg vanaf het eerste moment dat er interactie is tussen alle benodigde partijen. Bij het ontwikkelen van nieuwe financieringsvormen zijn de bijdragen van betrokken en gewenste partijen nodig voor een succesvol beleid. Door het direct meenemen van de verschillende partijen in het proces creëer je betrokkenheid en draagvlak, nieuwe ideeën en inzichten voor de ambities, gewenste resultaten en activiteiten.

Meer over 'interactief proces'

Vervolgens komen de 3 fases aan bod: richten, inrichten en verrichten.

1. Richten

Deze fase beschrijft de wijze waarop het vernieuwen van de financiering van sport- en beweegbeleid vormgegeven kan worden en gaat in op de uitgangspunten van het nieuwe beleid. Er is aandacht voor het creëren van draagvlak, de randvoorwaarden van het proces om te komen tot nieuwe financiering, het opstellen van een tijdpad en het opstellen van een startnotitie met daarin de uitgangspunten voor de nieuwe structuur.

2. Inrichten

In deze fase komen opties en mogelijkheden voor financiering aan bod. De mogelijkheden die we hier beschrijven zijn niet uitputtend, maar geven inspiratie bij het ontwikkelen van nieuwe vormen van financiering. Daarnaast gaat deze fase in op het opstellen van een overgangsregeling en de uiteindelijke vaststelling van het nieuwe beleid.

3. Verrichten

In de vorige fases zijn de eerste stappen gezet richting het vernieuwen van de financiering van sport- en beweegbeleid en zijn verschillende opties en mogelijkheden voor financiering aan bod gekomen. Het is tijd om aan de slag te gaan. In deze fase komen uitvoering en evaluatie aan bod.