Stap 9 - Monitoren en evalueren

Gedurende de uitvoering van het nieuwe beleid moet worden gevolgd hoe het beleid functioneert. Het is belangrijk te weten waarom beleid al dan niet werkt en onder welke omstandigheden. Daarbij kan het volgende onderscheid worden gemaakt:

  1. Outcome-evaluatie: beoordelen of de financiering bijdraagt aan de doelstellingen van het sport- en beweegbeleid.
    Omdat bijvoorbeeld subsidies steeds meer gebruikt worden als instrument om doelstellingen te behalen, is het interessant om te weten of die dan ook behaald worden. Misschien blijkt in de praktijk wel dat dit niet het geval is en behoeft het instrument aanpassingen. Of wellicht worden de doelstellingen ruimschoots gehaald en kan het beleid een voorbeeld zijn voor andere beleidsterreinen.
  2. Output-evaluatie: beoordelen of er voldoende gebruik wordt gemaakt van nieuwe vormen van financiering.
  3. Procesevaluatie: evaluatie van het proces: wat ging er goed en wat niet? Deze evaluatie kan zowel intern (dus op de gemeente zelf gericht) als extern (op het veld gericht) uitgevoerd worden. Bij een externe evaluatie is het belangrijk om het veld erbij te betrekken. Denk hier bijvoorbeeld aan een tijdlijnmethode.
  4. Input-evaluatie: evaluatie gericht op de input (middelen) voor het proces van vernieuwing. Waren er voldoende financiële middelen beschikbaar, was er voldoende personele capaciteit?

Kies het juiste moment

Kies het moment van evaluatie zorgvuldig, want er moet wel wat te evalueren zijn. Zeker als er sprake is van een overgangsregeling heeft het weinig zin om een jaar na vaststelling van het nieuwe beleid al te evalueren. Immers, het nieuwe beleid kan nog helemaal geen invloed hebben, omdat de overgangsregeling nog in werking is.

Het is dus verstandig te wachten tot de overgangsregeling geen invloed meer heeft. Aan de andere kant is het ook belangrijk niet te lang te wachten met evalueren. Eventuele negatieve gevolgen worden dan te laat ontdekt en hebben wellicht al meer schade aangericht dan wanneer eerder was ingegrepen.

 

Terug naar stap 8: nieuwe financiering in de praktijk