Stap 7 - Vaststellen van de nieuwe financiering

Als de nieuwe vormen van financiering zijn geformuleerd en de inspraakperiode is afgerond, is het tijd voor de vaststelling ervan. Het hoeft hier niet per definitie te gaan om een geheel nieuwe structuur, maar het kan ook gaan om losse elementen, zoals bijvoorbeeld de financiering van de buurtsportcoach of de huurtarieven van accommodaties. Dit moet de gemeenteraad dan als los onderdeel vaststellen.

De raad stelt verordeningen vast. Uitvoeringsregels en/of beleidsregels kunnen ook alleen door het college worden vastgesteld. Soms stelt de gemeenteraad ook uitvoerings- en beleidsregels vast.

Vaak wordt in de raadscommissie voorafgaand aan de raadsvergadering al wel duidelijk hoe de politiek denkt over het nieuwe financieringssysteem. Het moment van vaststelling is dan niet meer zo spannend. Belangrijk is in dit geval dat de gemeenteraad de nieuwe financieringsstructuur niet voor het eerst te zien krijgt.

Door het creëren van draagvlak in het traject voorafgaand aan de vaststelling is de kans groot dat het proces succesvol wordt afgerond. Wanneer de raad de stukken in dit stadium pas voor het eerst ziet, is de kans groot dat er veel discussie ontstaat en er helemaal niets wordt vastgesteld.

 

Tip:

Bij het eerder vaststellen van een verordening dan de beleidsregels kunnen subsidieaanvragen op oude beleidsregels zijn gebaseerd maar getoetst worden aan de nieuwe subsidieverordening. Om dit te voorkomen is het verstandig hierover vooraf na te denken en eventueel iets erover op te nemen in de verordening.

 

Terug naar stap 6: overgangsregeling Door naar stap 8: financiering in de praktijk