Stap 5: Keuzes maken

In de vorige fase is een uitgebreide verkenning gedaan welke financieringsmogelijkheden er zijn om sport- en beweegbeleid te financieren. Dit gebeurde op een interactieve manier, waarbij intern en extern draagvlak is gecreëerd voor de plannen.

In de fase “inrichten” is nu tijd om keuzes te maken. Belangrijk daarbij is dat deze in lijn liggen met de vorige fase en recht doen aan hetgeen daar is afgesproken. Deze afspraken staan in de startnotitie. De startnotitie is leidend voor de inrichting van het nieuwe systeem.

Uitwerken en doorrekenen van mogelijkheden

Naast het toetsen van de beoogde financieringsmogelijkheden aan de startnotitie is het belangrijk om de gevolgen van deze opties in beeld te brengen. In theorie kan een financieringsvorm er goed uitzien, maar in praktijk kunnen de gevolgen nog wel eens anders uitpakken. Probeer daarom alvast verder door te rekenen en door te denken wat de gevolgen zijn als voor een bepaalde financieringsvorm gekozen wordt. Het resultaat hiervan ondersteunt de keuzes en geeft de directe gevolgen concreet weer. Houd er daarbij rekening mee dat niet elk gevolg van te voren precies te overzien is.

 

Terug naar stap 4: startnotitie of visie Door naar stap 6: overgangsregeling