Sport- en beweegaccommodaties

Zwembaden en binnen- en buitensportaccommodaties worden steeds vaker geëxploiteerd door marktpartijen, gebruikers of verenigingen, zoals Laco en Optisport (lees hier meer over Beheer en exploitatie). De exploitatie is namelijk vaak specialistisch werk en past niet altijd bij een ambtelijke organisatie.

Naast marktpartijen kiezen gemeenten ook voor samenwerking met buurgemeenten. Gemeenten pakken gezamenlijk maatschappelijke opgaven op en delen kennis, kunde en personele expertise. Dat leidt mede tot (financiële) efficiëntievoordelen. De kenmerken en argumenten uit praktijkvoorbeelden die pleiten voor een intergemeentelijke aanpak bij onder andere de exploitatie van sportaccommodaties zijn:

  1. Kostenreductie
  2. Kennisdeling
  3. Het realiseren van schaalvoordelen op het gebied van werkprocessen
  4. Professionalisering van medewerkers
  5. Verhogen van de arbeidsproductiviteit

Praktijkvoorbeeld: Subsidie verduurzaming sportaccommodaties

Verschillende provincies stellen verenigingen  in staat om subsidie aan te vragen voor de verduurzaming van hun sportaccommodaties. Hiermee kunnen deze verenigingen maatregelen nemen om energie te besparen of juist duurzaam op te wekken. Denk hierbij aan subsidies voor investeringen in zonnepanelen, LED verlichting, isolatiemateriaal, een warmtepomp, of energieregistratie. Zie voorbeelden in provincie Utrecht, Noord-Holland en Gelderland.