1. Sport- en beweegstimulering

Sport- en beweegstimulering gaat over het stimuleren van sport óm de sport. Denk hierbij aan stimuleren dat meer mensen (of bepaalde groepen) meer gaan sporten en bewegen, toename van het aantal lidmaatschappen van sportverenigingen of het voorkomen van sportuitval.

Databronnen

Wat wordt gemeten? Bron Niveau Doelgroep Openbaar?
Aandeel bevolking dat sport en beweegt.

Voor bewegen worden de NNGB, Fitnorm en Combinorm gebruikt.Voor sporten het aandeel wekelijkse sporters.

Gezondheidsmonitor van GGD’en, RIVM en CBS. Overzicht kerncijfers op CBS Statline & Sport op de Kaart;

Tip: vraag data van gemeente op bij GGD-regio.

1, 3, 4 Kinderen (4-12 jaar), jongeren (12-19 jaar), volwassenen (19-65 jaar) en ouderen (65 jaar en ouder)*

Informatie over de Beweegrichtlijnen (eind 2017 vastgesteld) Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor, CBS i.s.m. RIVM, 2014-2017
Overzicht landelijke cijfers
1 Bevolking van 4 jaar en ouder

Aandeel bevolking met een lage sociaaleconomische status (SES) dat voldoet aan NNGB en wekelijks sport. Tabellenrapportage Gezondheidsmonitor van GGD’en, RIVM en CBS;

Tip: vraag data van gemeente op bij GGD-regio.

4 Kinderen (4-12 jaar), jongeren (12-19 jaar), volwassenen (19-65 jaar) en ouderen (65 jaar en ouder)*

Aandeel bevolking met een langdurige beperking dat voldoet aan NNGB en wekelijks sport. Tabellenrapportage Gezondheidsmonitor van GGD’en, RIVM en CBS;

Tip: vraag data van gemeente op bij GGD-regio.

Zie ook Scan & Match

4 Kinderen (4-12 jaar), jongeren (12-19 jaar), volwassenen (19-65 jaar) en ouderen (65 jaar en ouder)*

Sportdeelname uitgesplitst naar diverse sporten (o.a. squash, hardlopen, fietsen). Data van Cendris Streetlife op Sport op de kaart. 1, 2, 4 Alle inwoners

Top 30 meest beoefende sporten (met achtergrondkenmerken)

 

Gezondheidenquete/Leefstijlmonitor, CBS i.s.m. RIVM 2016.
Zie tabel Top 30 meest beoefende sporten
1 Bevolking 4 jaar en ouder

Aandeel lid van een sportvereniging, uitgesplitst naar de sportbonden. Data van NOC*NSF op Sport op de kaart. 1, 2, 4 5 jaar en ouder

Aandeel kinderen lid met sportlidmaatschap. Data Kinderen in Tel; vraag een uitgebreid gemeentelijk rapport op voor € 1.000,-. 1, 4, 5 Kinderen (0-17 jaar)

Kengetallen over het aandeel inwoners dat lid is van een sportvereniging (naar leeftijd, geslacht, doelgroep & afkomst). Het informatiesysteem KISS van NOC*NSF. Prijsindicatie is € 995,-. Zie voor landelijke cijfers de monitor van NOC*NSF. 4, 5 5 jaar en ouder

X

Fietsgebruik naar afstand van inwoners. Data van CBS op Sport op de kaart. 1, 2, 4 Alle inwoners

Kerncijfers over sport- en beweegdeelname en lidmaatschap voor mensen met een beperking en chronische aandoening. Factsheets van Mulier Instituut en Kenniscentrum Sport & Bewegen: lichamelijke beperking, auditieve beperking, visuele beperking, chronische aandoening, verstandelijke beperking, gedragsproblematiek en autisme, niet-aangeboren hersenletsel en kinderen met een beperking.
Zie ook de ontwikkeling van sportdeelname voor mensen met een lichamelijke beperking en de tool Scan & Match
1 Mensen met een beperking

Cijfers op GGD niveau over sport en beweegdeelname mensen met een motorische beperking en chronische aandoening Gezondheidsmonitor volwassenen 2012 GGD’en, CBS en RIVM 2,3 Volwassen 19 jaar en ouder (zelfrapportage)

Niveaus: landelijk (1) – provinciaal (2) – regionaal (3) – gemeentelijk (4) – wijkniveau (5).

Instrumenten

Wat wordt gemeten? Het instrument Openbaar?
De RSO-richtlijn is een erkende richtlijn om sportdeelname te meten. De RSO bestaat uit een vragenlijst om de sportfrequentie, sporttak, sportvorm, organisatievorm en accommodatie-benutting van de bevolking in kaart te brengen. Beheert het Mulier Instituut, de methode en vragenlijst zijn beschikbaar.

Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB), fitnorm en combinorm zijn erkende normen om beweegdeelname te meten. Deze normen zijn te berekenen door de SQUASH vragenlijst. Het RIVM berekent jaarlijks hoeveel inwoners aan deze norm voldoen. In 2017 is een nieuwe NNGB ontwikkeld, deze is complexer om zelf te meten.

* De doelgroep kinderen en jeugd is niet landelijk afgestemd met de GGD’en, waardoor niet elke GGD de kinder- of jeugdmonitor aanbiedt. Raadpleeg je regionale GGD om af te stemmen welke data beschikbaar zijn. In tabellenboeken kunnen resultaten worden weergegeven of inwoners wel of niet een langdurige beperking hebben of de mate van sociaaleconomische status (SES). De jeugdmonitor is voor 14 regio’s beschikbaar, waarvan 9 GGD’en ook data op lokaal niveau aanbieden.