2. Gezonde leefstijl

Een actieve gezonde leefstijl richt zich op de fysieke en mentale aspecten of effecten van sport en bewegen. Denk aan doelstellingen zoals het bevorderen van gezondheid en fitheid, voorkomen en terugdringen van chronische aandoeningen en beperkingen, versterken zelfredzaamheid en het bestrijden van overgewicht.

Databronnen

Wat wordt gemeten? Bron Niveau Doelgroep Openbaar?
Gezondheidsmonitor van GGD’en van RIVM en CBS. Overzicht kengetallen op CBS Statline (vanaf 19 jaar), op CBS Statline (vanaf 4 jaar) en op Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen – Volksgezondheidenzorg.info (vanaf 19 jaar); vraag data van gemeente op bij GGD-regio. 1, 3, 4 Kinderen (4-12 jaar), jongeren (12-19 jaar), volwassenen (19-65 jaar) en ouderen (65 jaar en ouder)*

 

Psychische gezondheid (o.a. eenzaamheid) en psychische klachten naar achtergrondkenmerken. Gezondheidsmonitor van GGD’en, RIVM en CBS en NIVEL Zorgregistratie.

Overzicht kengetallen op Volksgezondheidenzorg.info (psychische gezondheid); Volksgezondheidenzorg.info. (psychische klachten); CBS Statline; vraag data van gemeente op bij GGD-regio.

1, 4 Volwassenen (19-65 jaar) en ouderen (65 jaar en ouder)*

Schattingscijfers over bijvoorbeeld aandeel beperkingovergewicht of
ervaren gezondheid op wijkniveau.
SMAP-data van het RIVM i.s.m. GGD’en. Dit is een schattingsmodel op basis van de Gezondheidsmonitor. Doordat het een schatting is, kunnen deze data afwijken van gemeten data. 5 Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

Roken, alcohol- en drugsgebruik. Zie Volksgezondheidenzorg.info voor roken, alcohol– en drugsgebruik; vraag data van gemeente op bij GGD-regio. 1, 3, 4 Jongeren (12-19 jaar), volwassenen (19-65 jaar) en ouderen (65 jaar en ouder)*

Sterfte aan hart- en vaataandoeningen. Sterfte aan hart- en vaataandoeningen op Volksgezondheidenzorg.info van
CBS i.s.m. RIVM.
3, 4 Alle inwoners

Gebruik van diabetesmedicatie. Gebruik van diabetesmedicatie van FIS en BASIC op Volksgezondheidenzorg.info. 3, 4 Alle inwoners

Schattingscijfers huisartsenzorg voor chronische aandoeningen en psychosociale zorg. Vraag Aanbod Analyse Monitor Huisartsenzorg Ros Wijkscan. 3, 4, 5 Alle inwoners

Niveaus: landelijk (1) – provinciaal (2) – regionaal (3) – gemeentelijk (4) – wijkniveau (5).

Instrumenten

Wat wordt gemeten? Het instrument Openbaar?
BMI-index, mate van over- of ondergewicht. BMI formule: gewicht in kilogram/(lengte in meter * lengte in meter). Zie ook meetinstrumentenzorg.nl).

MET-norm, meet hoe intensief een activiteit is (onderdeel van nieuwe NNGB). Ainsworth et al. (2011).

Demografische gegevens, gezondheidscijfers en zorggebruik per wijk en gemeente Ros wijkscan. Wordt tegen betaling opgesteld door de ROS in de regio.

X

* De doelgroep kinderen en jeugd is niet landelijk afgestemd met de GGD’en, waardoor niet elke GGD de kinder- of jeugdmonitor aanbiedt. Raadpleeg je regionale GGD om af te stemmen welke data beschikbaar zijn. In tabellenboeken kunnen resultaten worden weergegeven of inwoners wel of niet een langdurige beperking hebben of de mate van sociaaleconomische status (SES). De jeugdmonitor is voor 14 regio’s beschikbaar, waarvan 9 GGD’en ook data op lokaal niveau aanbieden.