7. Sport- en beweegaanbieders

Dit thema heeft vooral te maken met het ondersteunen van sport- en beweegaanbieders, waaronder sportclubs, commerciële sportaanbieders, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties die sport- en beweegactiviteiten aanbieden. Denk aan ondersteuning op het gebied van vrijwilligers, deskundigheid, management, soort aanbod, versterking maatschappelijke oriëntatie binnen aanbieders, of vermindering van wet- en regelgeving.

Databronnen

Wat wordt gemeten? Bron Niveau Doelgroep Openbaar?
Organisatiekracht (beleid, financiën, accommodatie, kader, vrijwilligers en leden) en maatschappelijke oriëntatie (intentie of activiteit). Denk ook aan o.a. aandeel mensen met een beperking en aantal samenwerkingspartners. Zie de Landelijke Verenigingsmonitor van het Mulier Instituut, de Sportaanbiedersmonitor en de Sportbondenmonitor van NOC*NSF. 1 Sportverenigingen en –bonden in Nederland

Ledenontwikkeling (overzicht leden per leeftijd, geslacht, doelgroep, afkomst). Lokaal: ledenlijsten sportaanbieders
Landelijk: verenigingen KISS (NOC*NSF), fitnessaanbieders (NL-Actief).
1, 4 Sportaanbieders in Nederland

X

Sportaanbod voor mensen met een beperking, naar soort beperking en gemeente/regio. Zie voor het aanbod de website: www.unieksporten.nl. 3, 4 Sportaanbieders die geschikt zijn voor diverse beperkingen

Aandeel bevolking van 12 jaar en ouder actief als vrijwilliger in de sport (kernindicatior) (BWT) Zie Volksgezondheids.info: Vrijwilligerswerk in de sport 2012-2016. 1, 4 Sportaanbieders in Nederland

X

Niveaus: landelijk (1) – provinciaal (2) – regionaal (3) – gemeentelijk (4) – wijkniveau (5).

Instrumenten

Wat wordt gemeten? Het instrument Openbaar?
Organisatiekracht (beleid, financiën, accommodatie, kader en leden) en maatschappelijker oriëntatie (intentie of activiteit) of Open-Club gedachte. Het Mulier Instituut voert op gemeentelijk, regionaal en provinciaal niveau deze lokale verenigingsmonitor uit, waarbij de vitaliteitsindex wordt berekend. De basisvragenlijst is openbaar.

X

* De doelgroep kinderen en jeugd is niet landelijk afgestemd met de GGD’en, waardoor niet elke GGD de kinder- of jeugdmonitor aanbiedt. Raadpleeg je regionale GGD om af te stemmen welke data beschikbaar zijn. In tabellenboeken kunnen resultaten worden weergegeven of inwoners wel of niet een langdurige beperking hebben of de mate van sociaaleconomische status (SES). De jeugdmonitor is voor 14 regio’s beschikbaar, waarvan 9 GGD’en ook data op lokaal niveau aanbieden.