4. Economische waarde van sport

Economische waarde van sport heeft betrekking op financiën en kostenreductie via of bij de sport. Denk aan brede doelstellingen, zoals het inzetten van sport en bewegen voor terugdringen ziekteverzuim (fitte werknemers), citymarketing, gebiedsontwikkeling of beheer van vastgoed (o.a. benutten leegstaande gebouwen).

Databronnen

Wat wordt gemeten? Bron Niveau Doelgroep Openbaar?
Gemeentelijke uitgaven aan sport, 2010-2017 Zie de rapportage ‘Gemeentelijke uitgaven aan sport’ van het Mulier Instituut. 1, 3 Gemeenten

De bijdrage van sport aan de Nederlandse economie, 2006-2012 Zie de rapportage ‘De Nederlandse sporteconomie’ van het CBS. 1 Landelijke economie

De economische betekenis van sport, november 2007 – maart 2008 Zie de samenvatting van het rapport van Policy Research Corporation. 1 Landelijk/algemene prevalentiecijfers

De sociaaleconomische waarde van
sporten en bewegen.
Zie de rapportage ‘De sociaaleconomische waarde van
sporten en bewegen’ van Ecorys i.s.m. Kenniscentrum Sport & Bewegen.
1 Landelijk/algemene prevalentiecijfers

Niveaus: landelijk (1) – provinciaal (2) – regionaal (3) – gemeentelijk (4) – wijkniveau (5).

* De doelgroep kinderen en jeugd is niet landelijk afgestemd met de GGD’en, waardoor niet elke GGD de kinder- of jeugdmonitor aanbiedt. Raadpleeg je regionale GGD om af te stemmen welke data beschikbaar zijn. In tabellenboeken kunnen resultaten worden weergegeven of inwoners wel of niet een langdurige beperking hebben of de mate van sociaaleconomische status (SES). De jeugdmonitor is voor 14 regio’s beschikbaar, waarvan 9 GGD’en ook data op lokaal niveau aanbieden.