Sportaanbieders

In jouw gemeente zijn veel verschillende sport- en beweegaanbieders actief. Inzicht in soort aanbod, kwaliteit van het aanbod en trends in aanbod en gebruikers kunnen je helpen vraag en aanbod toekomstbestendig op elkaar af te stemmen.

De focus ligt bij dit onderdeel op sportverenigingen, en beperkt op fitness. Dit komt doordat aanbod van andere aanbieders niet overzichtelijk gebundeld is, en voor zover bekend niet gemonitord en onderzocht wordt op de aspecten die in deze menukaart aan de orde komen.

Andere aanbieders naast de sportverenigingen zijn bijvoorbeeld:

 • Fysiotherapeuten
 • Welzijnsorganisaties
 • Aanbod door zelfstandig werkende lesgevers Sport en bewegen 55+ (meer bewegen voor ouderen)
 • Aanbieders verbonden aan specifieke locaties als zwembaden, ijsbanen en stadions
 • Niet accommodatiegebonden sport- en beweegaanbieders (bijvoorbeeld bootcamp)
 • Samenwerkingsverbanden aangepast sporten

 

Hier vind je een overzicht met kennis en instrumenten op vier niveaus:

 • Landelijke indicatoren:
  inzicht in indicatoren waaraan je de prestaties van sportaanbieders kunt afmeten.
 • Landelijke monitors:
  een overzicht van bestaande monitors op het gebied van sportaanbieders.
 • Praktische tools:
  een overzicht van instrumenten die op lokaal niveau toegepast kunnen worden, inclusief zoekfuncties voor aanbod anders dan sportverenigingen.
 • Onderbouwing en legitimering:
  achtergronddocumenten en informatie over vitale en toekomstbestendige aanbieders, en trends die mede bepalend zijn voor een aanbod dat aansluit op de vraag.