6. Topsport- en talentondersteuning

Dit thema heeft betrekking op diverse aspecten, zoals ondersteuning van topsporters, talentontwikkeling, ondersteuning van de Topsport Talentscholen (LOOT) en verenigingen met topsportambities, en aanleg en beheer van topsportaccommodaties.

Databronnen

Wat wordt gemeten? Bron Niveau Doelgroep Openbaar?
Harde en zachte infrastructuur van de topsport. Zie de rapportage ‘Monitor topsportklimaat’ van Universiteit Utrecht en het Mulier Instituut. 1 Topsporters, coaches, technisch directeuren en sportbonden

Niveaus: landelijk (1) – provinciaal (2) – regionaal (3) – gemeentelijk (4) – wijkniveau (5).

* De doelgroep kinderen en jeugd is niet landelijk afgestemd met de GGD’en, waardoor niet elke GGD de kinder- of jeugdmonitor aanbiedt. Raadpleeg je regionale GGD om af te stemmen welke data beschikbaar zijn. In tabellenboeken kunnen resultaten worden weergegeven of inwoners wel of niet een langdurige beperking hebben of de mate van sociaaleconomische status (SES). De jeugdmonitor is voor 14 regio’s beschikbaar, waarvan 9 GGD’en ook data op lokaal niveau aanbieden.