Scan & Match

Vraag- en aanbodscan voor mensen met een beperking

Plezier, sociale contacten, fysieke mogelijkheden verkennen en fitheid. Ook voor mensen met een beperking zijn dit belangrijke motieven om te bewegen of te sporten. Maar wat is een passend sport- en beweegaanbod en waar vind je dat? Hoe speel je daar als beleidsmaker op in?

Om de match tussen de sport- en beweegvraag van mensen met een beperking en het sport- en beweegaanbod te verbeteren is goede informatie van belang. Informatie over mensen met een beperking en hun interesse in sport en bewegen. En informatie over sport- en beweegmogelijkheden in de gemeente, regio of zelfs daarbuiten.

Als beleidsfunctionaris van de gemeente en als regiocoördinator kun je met Scan & Match (vraag- en aanbodscan voor mensen met een beperking) op een praktische manier informatie verzamelen en matchen. Scan & Match biedt handvatten voor het vinden van informatie over vraag en aanbod in de regio of gemeente en voor het analyseren van beleid. Gebruik de uitkomsten als onderbouwing bij het ontwikkelen of actualiseren van beleid.

Vraag- en aanbodscan

Scan & Match bestaat uit de volgende onderdelen:

  • voorbeelden voor de aanleiding en/ of doelstelling voor het uitvoeren van de scan;
  • gegevens over de vraagkant; waar zijn mensen met een beperking te vinden, welke informatie is wel en niet beschikbaar;
  • gegevens over de aanbodkant: waar kun je informatie over sport en beweegmogelijkheden vinden en welke informatie is wel en niet beschikbaar;
  • checklist voor de analyse van gemeentelijk beleid en
  • tips/ informatie over hoe je een vraag- en aanbodmatch kunt uitvoeren.

De verschillende onderdelen van Scan & Match zijn stappen om te komen tot een resultaat. Maar de onderdelen kun je ook los gebruiken om meer inzicht te verkrijgen. De verschillende onderdelen zijn via deze pagina (menu) te bereiken.

Ga aan de slag met Scan & Match.

Een inkijkje

Een aantal concrete vragen waar Scan & Match antwoord op geeft: