8. Sportaccommodaties

Het thema sportaccommodaties omvat sportaccommodaties als zwembaden, hallen, velden, zalen en sportbanen. Doelstellingen kunnen betrekking hebben op bereikbaarheid, toegankelijkheid, beschikbaarheid, kwaliteit, multifunctionaliteit en duurzaamheid.

 Databronnen

Wat wordt gemeten? Bron Niveau Doelgroep Openbaar?
Aantal sportaccommodaties naar type sport en afstand naar sportaccommodatie, zwembad of sporthal. Zie de AccommodatieMonitor Sport of het brancherapport ‘Sportaccommodaties in Nederland’ van het Mulier Instituut. 1, 3, 4 Sportaccommodaties

Bodemgebruik voor sport naar regio en grootte steden. Zie ‘Rapportage Sport 2014’ van het SCP. 1, 2, 3 Sportterreinen

Niveaus: landelijk (1) – provinciaal (2) – regionaal (3) – gemeentelijk (4) – wijkniveau (5).

Instrumenten

Wat wordt gemeten? Het instrument Openbaar?
Duurzaamheid sportvelden en monitoring kunstgrasvelden. Zie: Kiwa ISA Sport.

X

Ruimte-instrument, o.a. inzicht in (toekomstige) behoefte aan sportaccommodaties. Mulier Instituut, zie ook het handboek Sportaccommodaties van NOC*NSF

X

Toegankelijkheid sportaccommodaties voor mensen met een beperking. App Sportdrempelvrij van Uniek Sporten.

* De doelgroep kinderen en jeugd is niet landelijk afgestemd met de GGD’en, waardoor niet elke GGD de kinder- of jeugdmonitor aanbiedt. Raadpleeg je regionale GGD om af te stemmen welke data beschikbaar zijn. In tabellenboeken kunnen resultaten worden weergegeven of inwoners wel of niet een langdurige beperking hebben of de mate van sociaaleconomische status (SES). De jeugdmonitor is voor 14 regio’s beschikbaar, waarvan 9 GGD’en ook data op lokaal niveau aanbieden.