Databronnen en meetinstrumenten

Zoals aangegeven in de Beleidswijzer Sport & Bewegen (voor het gehele sportbeleid) en de Monitoring en Evaluatie Agenda voor de Buurtsportcoach (voor beleid rondom de buurtsportcoach) is het belangrijk om bij het opstellen van beleid, al na te denken over de monitoring en evaluatie hiervan.

In deze uitgave van het Mulier Instituut en Kenniscentrum Sport & Bewegen worden daarom per relevant beleidsthema belangrijke databronnen (veelal monitors) met bestaande data weergegeven evenals meetinstrumenten die kunnen worden ingezet voor dataverzameling. De genoemde data zijn veelal openbaar beschikbaar, soms is een (kleine) vergoeding vereist.

Liever een print-exemplaar? download het overzicht van databronnen en instrumenten per beleidsthema (pdf).

De lijsten bevatten meetinstrumenten en monitors op landelijk, provinciaal, regionaal, gemeentelijk en wijkniveau. Per databron is aangegeven op welke doelgroep en niveau de data betrekking hebben. Het niveau wordt aangegeven met een cijfer:

 • landelijk (1);
 • provinciaal (2);
 • regionaal (3);
 • gemeentelijk (4);
 • wijkniveau (5).

 

Algemene websites die verwijzen naar data op gemeenteniveau:

Lokaal is de Monitor Sport en Gemeenten geschikt om te benchmarken wanneer de gemeente zich aanmeldt als panellid. De Monitor Sport en Gemeenten biedt een actueel overzicht van kernindicatoren op gemeenteniveau. Naast het monitoren, kan tevens met andere gemeenten gegevens vergelijken.

10 thema’s

De databronnen staan gesorteerd op 10 thema’s:

 1. Sportstimulering
 2. Gezonde actieve leefstijl
 3. Maatschappelijke waarde van sport
 4. Economische waarde van sport
 5. Evenementen
 6. Topsport- en talentondersteuning
 7. Sport- en beweegaanbieders
 8. Sportaccommodaties
 9. Sport en onderwijs
 10. Sport en bewegen in de openbare ruimte