Kennisinstituten en onderzoeksbureaus

Er bestaan veel bureaus en organisaties die je kunnen helpen bij het verzamelen van gegevens voor lokaal beleid. Hier staan verschillende organisaties waarvan bekend is dat ze onderzoek doen naar sport, bewegen en effecten.