5. Evenementen

Dit thema heeft betrekking op topsportevenementen (o.a. toernooien en kampioenschappen) en breedtesportevenementen (o.a. een wandel-, fiets- of zwemvierdaagse). Deze evenementen kunnen naast citymarketing (zie economische waarde van sport) ook bijdragen aan leefbaarheid, binding tussen bewoners in een buurt (buitenspeeldag), wijk (wandelvierdaagse) of stad (Koningsspelen).

Databronnen

Wat wordt gemeten? Bron Niveau Doelgroep Openbaar?
Bezoekers en deelname aan de sportenevenementen in Nederland, de geografische spreiding en de inkomsten afkomstig van bezoekers, deelnemers en sponsors volgens organisatoren van deze evenementen. Sport Evenementen Monitor van Respons. n.v.t. Sportevenementen

X

Bezoek wedstrijden naar sporttak. Vrijetijds Omnibus (VTO) van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Zie voor resultaten de Rapportage Sport. 1 Inwoners Nederland

Deels, zelf analyseren

Brancherapport sportevenementen in Nederland met o.a. geldstromen, onderzoek, impact van sportevenementen en maatschappelijke thema’s rondom evenementen. Zie het brancherapport ‘Sportevenementen in Nederland’ van het Mulier Instituut. 1 Sportevenementen

Steun voor investeren in sportevenementen & sportimago’s. Zie factsheet
Sportimago’s gemeenten’ van het Mulier Instituut.
1 Gemeenten en sportevenementen

Niveaus: landelijk (1) – provinciaal (2) – regionaal (3) – gemeentelijk (4) – wijkniveau (5).

Instrumenten

Wat wordt gemeten? Het instrument Openbaar?
De maatschappelijke impact (o.a. beleving, economische impact, milieubelasting) van sportevenementen door middel van het instrumentarium van (o.a.) Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP). Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (WESP), bestaande uit o.a. Mulier Instituut, Kenniscentrum Sport & Bewegen, uitvoerende sportorganisaties, diverse sportkunde-hogescholen en NOC*NSF. Zie ook de WESP-richtlijnen.

* De doelgroep kinderen en jeugd is niet landelijk afgestemd met de GGD’en, waardoor niet elke GGD de kinder- of jeugdmonitor aanbiedt. Raadpleeg je regionale GGD om af te stemmen welke data beschikbaar zijn. In tabellenboeken kunnen resultaten worden weergegeven of inwoners wel of niet een langdurige beperking hebben of de mate van sociaaleconomische status (SES). De jeugdmonitor is voor 14 regio’s beschikbaar, waarvan 9 GGD’en ook data op lokaal niveau aanbieden.