Betrokken partijen

Iedere betrokken partij/stakeholder speelt een rol in de verkeersveiligheid en beweegvriendelijkheid rondom school. Iedereen kan het initiatief nemen om dit stappenplan met andere stakeholders te doorlopen.

Altijd zijn de gemeente, de school en ouders en de buurt belanghebbenden en is het goed
deze partijen altijd te betrekken.

Ga naar tips van stap 2Ga naar praktijk voorbeelden