Rol school en ouders

Visie en draagvlak bij directie en het docententeam is noodzakelijk. Voortdurende aandacht is gewenst, omdat ieder jaar weer een nieuwe groep ouders op school komen.

Een goed moment om ouders te betrekken is de informatieavond aan het begin van het schooljaar. Het mooist is als de school dan het plan kan presenteren, met daarbij hoeveel ouders ze nodig hebben voor de realisatie ervan.

Zowel de verkeersouder als het schoolteam kan dit aanjagen. Een van beiden moet een ouderraad of projectgroep aanstellen die gedurende het jaar aandacht vraagt voor (goed gebruik van) de veilige en fitte schoolomgeving.

Rol gemeente Rol overige stakeholders

Ga naar tips van stap 2 Ga naar praktijk voorbeelden