Praktijkvoorbeeld

Voorbeeld gemeente Hilversum

Evalueer de nieuwe situatie

Gedurende het project evalueert de gemeente Hilversum soms ook nieuwe verkeerssituaties met een proefopstelling.

Bijvoorbeeld rondom de brandweerkazerne. Daar rukt de brandweer uit bij de oversteek waar ook veel kinderen oversteken. De kinderen moesten een behoorlijk lange oversteek maken, dus vandaar de overweging om er een tussenplateau neer te leggen.

Dat had alleen twee nadelen:

  1. voor de brandweer zat het plateau in de weg, omdat ze daar moeten uitrukken,
  2. en daarnaast belemmert het de doorstroom van verkeer.

De gemeente bepaalde eerst, 10 maanden lang een proef te draaien met een alternatieve wegindeling. De proefopstelling is vervolgens geëvalueerd bij de school en de ouders.

Uit de 230 reacties op de vragenlijst, ongeveer 40-50% van de ouders heeft die uiteindelijk ingevuld, bleek dat er heel positief op de nieuwe opstelling werd gereageerd.

Daarnaast werden bewoners via Twitter en een plaatselijke krant uitgenodigd te reageren. De 100 reacties die dat opleverde, waren toch van een iets andere orde. Waar de ouders en school vooral keken naar veiligheid, waren bewoners en andere betrokkenen vooral geïnteresseerd in de doorstroom.

Uiteindelijk was het 50/50: de helft van de mensen was positief over de aanpak van de oversteek en de andere helft minder positief.

Al met al werd dat als positief opgevat, aangezien de proefopstelling was gemaakt met paaltjes op de weg waardoor het leek alsof er werkzaamheden aan de gang waren. Zelfs in deze situatie vond de helft nog dat het overzichtelijker is geworden.

Een dergelijke proefopstelling geeft dus een mooi beeld van de gevolgen van een ingreep en hoe verschillende partijen tegen een nieuwe situatie aankijken.

tweet bericht gemeente Hilversum met foto proefopstelling bij een kruising