Stap 4 - Voer uit

Gedurende het schooljaar worden de activiteiten van het stappenplan uitgevoerd: van analyse tot planvorming tot uitvoering.

Voor ieder subonderdeel van het plan kan het nodig zijn nog overleggen te plannen, ouders te betrekken en contact te houden met de gemeente en alles wat nodig is. De verantwoordelijke voor dit onderdeel neemt hierin de leiding. De verantwoordelijke of de trekker is in stap 1 aangewezen.

Het is van belang om gedurende het project de energie erin te houden, het netwerk van samenwerkende partners levendig te houden en successen te vieren. Ook een aansprekend begin of kick-off is een manier om energie erin te krijgen, zoals bijvoorbeeld in Hilversum met een fietsbelconcert.

 

 

Ga naar tips van stap 2Ga naar praktijk voorbeelden