Rol overige stakeholders

Bewoners, ondernemers of andere scholen in de buurt, kunnen ook een rol spelen in de verkeersveilige schoolomgeving. De grootte van deze rol is afhankelijk van de situatie en kan variëren.

Vast staat dat deze groepen geïnformeerd moeten worden over activiteiten die gepland staan, of uitgenodigd worden voor een bijeenkomst over overlast, maatregelen en acties. Het is ook belangrijk met deze groepen te overleggen over gewenst aangepast gedrag (bijvoorbeeld geen bevoorrading in de schoolspits). Regelmatig inventariseren wat de klachten zijn is aan te bevelen.

Rol gemeente Rol school en ouders

Ga naar tips van stap 2 Ga naar praktijk voorbeelden