Stap 5 - Evalueer

Aan het eind van het schooljaar komt dezelfde projectgroep bijeen om te evalueren hoe het opgestelde plan is uitgevoerd. Resultaten worden met elkaar besproken.

Als succesvolle resultaten zijn behaald, dan worden deze gevierd. Het uitnodigen van de wethouder en de pers helpt daarbij. Positieve aandacht helpt om (nog meer) ouders en kinderen te motiveren tot verkeersveilige mobiliteitskeuzes.

Continueren – waarborgen

Bij alle betrokken partijen is er verloop, zowel bij ouders als bij gemeenteambtenaren als bij schooldirecteuren en leraren. Het is daarom heel belangrijk dat ieder jaar de opgestelde plannen goed worden vastgelegd op een manier, dat opvolgers makkelijk door kunnen gaan met gemaakte plannen.

 

Ga naar tips van stap 2Ga naar praktijk voorbeelden