Publicaties en links

Het onderzoek naar de relatie tussen verkeersveiligheid, veilige schoolzones en de mate van bewegen van kinderen resulteerde in het stappenplan Schoolzone. Voor het stappenplan is eveneens geput uit eerder gepubliceerde werken rondom schoolzones. De relevante publicaties en bronverwijzing vindt u hieronder opgesomd: