Stappenplan Schoolzone

Een veilig ingerichte schoolplein en verkeersveilige route naar de school draagt bij aan het actief sport- en beweeggedrag van de jeugd. Voor gemeenten, scholen in primair onderwijs, docenten en ouders die de huidige schoolomgeving willen verbeteren, biedt dit stappenplan handvatten, tips en voorbeelden uit de praktijk om dit te bereiken.

Veilig en fit naar school!

Dit stappenplan is het resultaat van een onderzoek naar de relatie tussen verkeersveiligheid, veilige schoolzones en de mate van bewegen van kinderen. Bij het maken van het stappenplan is ook gebruik gemaakt van bestaande stappenplannen, waaronder dat van SOAB (Peter Veenbrink, 2014), Veilig Verkeer Nederland en Octopus. Het is een vervolg op de Leidraad Inrichting veilige schoolomgeving, ontwikkeld door Stadsregio Amsterdam en Royal HaskoningDHV (2012).

Belangrijke aanvulling op bestaande stappenplannen is dat dit stappenplan een cyclisch proces kent. Het heeft een doorlooptijd van één schooljaar. Ieder schooljaar wordt het stappenplan opnieuw doorlopen, waarbij de resultaten van het vorige jaar worden meegenomen en nog niet uitgevoerde plannen worden opgepakt. Je begint steeds bij stap 1.

Een andere aanvulling op bestaande stappenplannen is de integrale aanpak van verkeer en gezondheid. Het stappenplan is ontwikkeld door Kenniscentrum Sport & Bewegen, TNO en adviesbureau Royal HaskoningDHV.

Samenwerking en integrale aanpak

Het realiseren van een veilige en fitte schoolomgeving vraagt om samenwerking en een integrale aanpak. Verschillende actoren, zoals gemeente, school, kinderen en hun ouders, maar ook de buurt zijn stakeholders van een veilige schoolomgeving en veilige schoolmobiliteit.

Ze hebben elk een (verschillend) belang bij een veilige en fitte schoolomgeving.Verkeersveiligheid, gezonde kinderen, op een makkelijke en sociale manier jezelf verplaatsen, geen verkeersoverlast en opstoppingen voor de school. Het belang is weliswaar niet hetzelfde, maar de ambitie wèl: een veilige en fitte schoolomgeving, ook wel schoolzone genoemd. Het thema overstijgt één gemeentelijk domein, het vergt een integrale aanpak tussen de domeinen verkeer, gezondheid, sport en bewegen.

Voor grotere veranderingen in de verkeersveiligheid rondom school is meer tijd nodig dan één schooljaar. Zo kunnen infrastructurele maatregelen (hardware) afhankelijk zijn van een college-periode van vier jaar en extra realisatietijd vergen. Gemeente, school en andere stakeholders kunnen plannen maken en ondertussen kan worden gestart of verder gegaan met verkeerseducatie, draagvlak creëren bij ouders en leerkrachten (software en orgware). Een succesvolle schoolzone is een combinatie van goede hardware en daaraan gekoppelde software.

 

cyclisch proces ‘schoolzone’